Svatý Vincenc a Grenadiny

Povinné očkování

  • Od všech cestovatelů je vyžadován certifikát o očkování proti žluté zimnici. Protilátky by měly být podány s alespoň desetidenním předstihem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před cestou si nechte prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – očkování se doporučuje všem cestovatelům. Nejvyšší riziko nákazy je v odlehlejších částech země, vyvarujte se proto konzumace nebalené vody a pochybného jídla.
  • Hepatitida B – vakcinace je doporučována těm osobám, jež budou v zemi pobývat delší dobu. K nákaze může dojít třeba při pohlavním styku, při kontaktu s krví infikovaného či v případě lékařského zákroku v zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – očkování se doporučuje všem cestovatelům, kteří neobdrželi vakcínu během posledních tří let. Riziko nákazy je vyšší zejména v oblastech s nižší úrovní hygieny.
  • Vzteklina – doporučuje se těm osobám, jež přijdou v průběhu pobytu na Svatém Vincencu a Grenadinách do kontaktu s potencionálně infikovanou zvěří.

Malárie

  • Riziko nákazy existuje napříč celou zemí.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.