Svazijsko

Povinné očkování

  • Všechny osoby, jež do Svazijska přijíždějí z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, musejí být povinně očkovány proti této nemoci. K vakcinaci musí dojít alespoň 10 dní před odjezdem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – pro jistotu si nechte překontrolovat stav očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – očkování se doporučuje všem osobám směřujícím do této africké země. K nákaze hepatitidou typu A dochází nejčastěji z kontaminované vody či jídla v oblastech se špatnou hygienou.
  • Hepatitida B – vakcinace se radí všem cestujícím, jež budou ve Svazijsku pobývat delší dobu. Nakazit se mohou třeba při pohlavním styku, při kontaktu s infikovanou krví nebo po lékařském zákroku v zařízení se špatnou hygienou.
  • Břišní tyfus – protilátky by měly být aplikovány všem těm, kdo proti břišnímu tyfu nebyli očkováni v průběhu posledních třech let. Nakazit se můžete prostřednictvím vody či jídla, zpravidla v odlehlejších oblastech se špatnou hygienou.
  • Vzteklina – očkování se doporučuje jen osobám, jež v průběhu pobytu ve Svazijsku přijdou do kontaktu s volně pobíhající zvěří.

Malárie

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.