Sýrie

Povinné očkování

  • Doklad o vakcinaci vůči žluté zimnici je vyžadován od všech cestujících, kteří do Sýrie přijíždějí ze zemí, kde se tato nemoc běžně vyskytuje. K očkování musí dojít minimálně 10 dní před příjezdem do země.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před odjezdem do Sýrie si nechte překontrolovat platnost vakcinace proti spalničkám, záškrtu a tetanu.
  • Hepatitida A – očkování proti této chorobě je důrazně doporučováno všem osobám. K přenosu nemoci dochází zpravidla kontaminovanou vodou a jídlem.
  • Hepatitida B – vakcinace se doporučuje všem těm, kdo plánují cestu do Sýrie na delší časové období. Riziko nákazy stoupá při pohlavním styku s místními obyvateli, při kontaktu s lidskou krví či při podstoupení lékařského zákroku.
  • Břišní tyfus – očkování je doporučováno všem osobám, které očkování nepodstoupily během posledních třech let. Vyšší riziko nákazy břišním tyfem je v odlehlých oblastech Sýrie, kde je úroveň hygieny nižší.
  • Vzteklina – podání vakcíny se doporučuje všem osobám, které budou trávit svůj čas zejména v přírodě, kde mohou přijít do kontaktu s nakaženými zvířat.

Malárie

  • Mírné riziko nákazy malárií je pouze v severosyrské provincii El Hassaka.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.