Tanzánie

Povinné očkování

  • Očkování proti žluté zimnici se vyžaduje od všech osob, jež do Tanzánie přijíždějí z oblastí s endemickým výskytem této nemoci. K vakcinaci musí dojít s alespoň desetidenním předstihem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odjedete do Tanzánie, nechte si prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Žlutá zimnice – očkování se doporučuje všem cestovatelům starším devíti měsíců.
  • Hepatitida A – vakcinaci by měli podstoupit všichni turisté; nejvyšší riziko nakažení se skrývá ve vodě a v jídle v odlehlejších oblastech země.
  • Hepatitida B – doporučuje se osobám, jež budou v Tanzánii trávit delší časové období. K nákaze hepatitidou typu B dochází zpravidla při pohlavním styku s infikovanou osobou, při kontaktu s její krví či při lékařském zákroku v zařízení se špatnými hygienickými podmínkami.
  • Břišní tyfus – očkování se doporučuje všem osobám, jež nebyly naočkované v průběhu posledních třech letech. Nakazit břišním tyfem se můžete třeba při konzumaci vody či jídla v oblasti se špatnou hygienou.
  • Vzteklina – vakcínu proti vzteklině by měly obdržet ty osoby, jež se v průběhu svého pobytu v Tanzánii mohou setkat s infikovanou zvěří.

Malárie

  • Nakazit malárií se můžete ve všech oblastech země s nadmořskou výškou do 1 800 metrů. Mějte však na paměti fakt, že antimalarika Chloroquine v Tanzánii nezabírají.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.