Togo

Povinné očkování

  • Všichni cestující směřující do Toga se musejí povinně očkovat proti žluté zimnici. K vakcinaci musí dojít alespoň 10 dní před odjezdem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odcestujete do Toga, nechte si prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – očkování se doporučuje všem cestovatelům, přičemž nejvyšší riziko nákazy je v odlehlých částech země.
  • Hepatitida B – k vakcinaci by se měly dostavit osoby, jež plánují dlouhodobější pobyt v Togu. Nakáza se šíří při pohlavním styku, prostřednictvím krva a jiných tělních tekutin, nebo třeba ve zdravotnických zařízeních se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – vakcinace se důrazně doporučuje všem cestovatelům, kteří nebyli očkovaní v průběhu posledních třech let. Nakazit se můžete prostřednictvím kontaminované vody či jídla zejména v odlehlejších částech země.
  • Vzteklina – očkováni by měli být jen ti cestovatelé, jež se v průběhu svého pobytu v Togu budou pohybovat ve volné přírodě, kde by mohli přijít do kontaktu s infikovanou zvěří.
  • Meningokoková meningitida – protilátku by měly obdržet ty osoby, jež do Toga plánují přicestovat v měsících prosinec až červen.

Malárie

  • Malárie se vyskytuje napříč celým Togem, přičemž léky Chloroquine zde nezabírají.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.