Trinidad a Tobago

Povinné očkování

  • Pro všechny cestovatele přijíždějící z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice platí pravidlo, že musejí být očkováni proti této nemoci. Doklad o vakcinaci je nutné předložit ke kontrole.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odjedete do Trinidadu a Tobaga, nechte si prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – očkování je doporučováno všem osobám, přičemž nejvyšší riziko nákazy je v odlehlejších místech země se špatnou úrovní hygieny.
  • Hepatitida B – vakcinace se doporučuje cestovatelům, kteří budou v této ostrovní zemi pobývat delší dobu. K nákaze může dojít například při pohlavním styku s infikovanou osobou, při kontaktu s její krví či jinou tělní tekutinou nebo v případě lékařského zákroku v zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – protilátky by měly být aplikovány všem osobám, jež nebyly očkovány během posledních tří let. Vyšší riziko nákazy touto nemocí je v odlehlejších částech země.
  • Vzteklina – doporučuje se osobám, je mohou přijít do styku s kontaminovanou zvěří.

Malárie

  • Bez rizika.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.