Tunisko

Povinné očkování

  • Všichni cestující starší jednoho roku, jež do Tuniska přijíždějí z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, musejí předložit doklad o absolvovaném očkování. K němu navíc musí dojít alespoň 10 dní před vstupem do země.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před cestou do Tuniska si nechte prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – očkování se doporučuje všem cestujícím. Hepatitida A se přenáší infikovaným jídlem či vodou v oblastech se špatnými hygienickými podmínkami.
  • Hepatitida B – vakcinace by měli podstoupit všichni, kdo do Tuniska míří na delší časové období. K nákaze hepatitidou B dochází nejčastěji při pohlavním styku s infikovanou osobou nebo třeba při lékařském zákroku v zařízení se špatným lékařským standardem.
  • Břišní tyfus – doporučuje se všem cestovatelům. Nakazit břišním tyfem se můžete převážně v odlehlejších částech země prostřednictvím kontaminované vody či jídla.
  • Vzteklina – vakcínu by měly obdržet všechny osoby, jež plánují alespoň krátkodobý pobyt ve volné přírodě, kde by mohly narazit na infikovanou zvěř.

Malárie

  • Nevyskytuje se.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.