Turecko

Povinné očkování

  • Žádné povinné očkování

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odcestujete do Turecka, nechte si prověřit platnost očkování proti tetanu, záškrtu spalničkám.
  • Hepatitida A – očkování je silně doporučováno všem cestujícím. K nákaze může dojít nejčastěji skrze nakaženou vodu a jídlo.
  • Hepatitida B – vakcinaci by měli podstoupit především ty osoby, z nichž existuje zvýšené riziko nákazy. K ní dochází při pohlavnímu styku s infikovaným člověkem, při kontaktu s nakaženou krví nebo při lékařském zákroku ve zdravotnickém zařízení se špatnými hygienickými standardy.
  • Břišní tyfus – očkovací protilátku by měli obdržet všichni cestovatelé, kteří nebyli vakcinováni v průběhu posledních tří let. Riziko nákazy stoupá s cestou do odlehlých oblastí Turecka, kde jsou horší hygienické podmínky.
  • Vzteklina – očkování se doporučuje všem osobám, jež mohou přijít do kontaktu s infikovanými zvířaty. Jedná se tak především o veterináře, zoology nebo trampy nocující ve volné přírodě. 

Malárie

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.