Uganda

Povinné očkování

  • Všichni cestující, jež do Ugandy míří ze zemí s endemickým výskytem žluté zimnice, se musejí proti této nemoci povinně očkovat. K vakcinaci musí dojít s alespoň desetidenním předstihem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před cestou do Ugandy si raději nechte prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Žlutá zimnice – vakcinace se doporučuje všem osobám, přičemž protilátky by měly být podány s desetidenním předstihem.
  • Hepatitida A – doporučuje se všem turistům mířícím do Ugandy, přičemž nejvyšší riziko nákazy se skrývá ve vodě a v jídle z oblastí se špatnou hygienou.
  • Hepatitida B – očkování je radno cestovatelům, jež do této africké země míří na delší dobu. K nákaze dochází například při pohlavním styku, při kontaktu s krví infikovaného jedince či v případě lékařského zákroku v zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – vakcinace se doporučuje všem osobám, jež nebyly očkovány v posledních třech letech. Nejvyšší riziko nákazy se skrývá v jídle a ve vodě.
  • Vzteklina – protilátky by měly být aplikovány všem cestovatelům, kteří v průběhu svého pobytu v Ugandě mohou přijít do styku s infikovanou zvěří.
  • Meningokoková meningitida – očkování se doporučuje pouze těm osobám, jež se do Ugandy chystají v období od prosince do června.

Malárie

  • Nákaza malárií hrozí ve všech oblastech tohoto afrického státu. Antimalarika Chloroquine ovšem v Ugandě nezabírají.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.