Uruguay

Povinné očkování

  • Od osob, které do Uruguaye přijíždějí z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, se vyžaduje certifikát stvrzující očkování proti této nemoci. K vakcinaci navíc musí dojít s alespoň desetidenním předstihem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odjedete do Uruguaye, nechte si pro jistotu prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – očkování se doporučuje všem cestovatelům. Nakazit hepatitidou typu A se můžete mimo jiné při pití nebalené vody v oblastech se špatnou hygienou.
  • Hepatitida B – vakcína by měla být aplikována všem osobám, jež do Urugaye pojedou na delší dobu. K nákaze může dojít třeba při pohlavním styku s infikovaným člověkem, při kontaktu s jeho krví či jinou tělní tekutinou nebo v případě lékařského zákroku v zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – protilátky by měli obdržet všichni ti, kdo nebyli naočkováni během uplynulých tří let. Onemocnět břišním tyfem můžete po vypití závadné vody, zpravidla na vesnicích a na jiných odlehlých místech.
  • Vzteklina – očkování se doporučuje cestovatelům, kteří mohou přijít do styku s infikovaným zvířetem. Kromě veterinářů a zoologů se jedná i o trampy a jiné turisty kempující ve volné přírodě.

Malárie

  • Nevyskytuje se.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.