Zambie

Povinné očkování

  • Žádné není.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před cestou do Zambie si nechte prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – očkování se doporučuje všem cestovatelům. K nákaze dochází nejčastěji po konzumaci infikované vody či jídla.
  • Hepatitida B – vakcinace se doporučuje osobám, jež cestují do Zambie na delší dobu. Nakazit se mohou například při pohlavním styku s infikovaným člověkem, po kontaktu s jeho krví či jinou tělní tekutinou, popřípadě při lékařském zákroku v zařízení se špatnou úrovní hygieny.
  • Břišní tyfus – očkovat by se měli nechat všichni ti, kdo tak neučinili v průběhu posledních třech letech. Nakazit břišním tyfem se můžete zejména v odlehlejších částech země po požití infikované vody či jídla.
  • Vzteklina – vakcinace se doporučuje osobám, jež se chystají pobývat ve volné přírodě, kde mohou přijít do kontaktu s nemocnými zvířaty.

Malárie

  • Malárie se běžně vyskytuje napříč celým územím Zambie, avšak antimalarika Chloroquine zde nezabírají.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.