Západní Sahara

Povinné očkování

  • Není.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odjedete do Západní Sahary, nechte si překontrolovat platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – očkování se důrazně doporučuje všem cestovatelům. K nákaze hepatitidou typu A dochází zpravidla při konzumaci infikované vody či jídla v místech země se špatnou úrovní hygieny.
  • Hepatitida B – vakcinaci by měly podstoupit osoby, jež plánují delší pobyt na území Západní Sahary. Nakazit hepatitidou typu B se můžete například při pohlavním styku s již infikovanou osobou, při kontaktu s její krví či jinou tělní tekutinou nebo v případě lékařského zákroku ve zdravotnickém zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – očkovací protilátku by měli obdržet všichni, kdo jí nedostali v průběhu posledních tří let. Břišní tyfus se šíří prostřednictvím vody či jídla převážně v odlehlých oblastech se špatným hygienickým standardem.
  • Vzteklina – očkování se doporučuje podstoupit pouze v případě, kdy je plánován pobyt ve volné přírodě, kde byste mohli přijít do styku s infikovanou zvěří.

Malárie

  • Riziko nákazy malárií je naprosto minimální.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.