Západonilská horečka

Projevy nemoci

Západonilská horečka je závažné virové onemocnění, které se nejčastěji vyskytuje v Africe, Evropě a na Středním Východě. V roce 1997 se tato nemoc vyskytla i v České republice. Nemoc na člověka přenášejí komáři, přičemž inkubační doba západonilské horečky je přibližně 3 až 14 dní.

Mezi typické příznaky západonilské horečky patří vysoká horečka, bolesti hlavy a svalů či nově se vyskytující vyrážky.

Léčba

Proti západonilské horečce neexistuje žádná speciální léčba, v podstatě se pouze posilují nejvíce ohrožené části těla – dýchací orgány a oslabujícíse svaly.

Možné komplikace

Nejčastější komplikací při léčbě západonilské horečky bývá zápal plic a tromboembolismósa, následovat tak může i úmrtí pacienta.

Možnosti prevence

K prevenci proti nákaze západonilskou horečkou dopomohou repelenty proti komárům, neboť právě tento otravný hmyz nemoc přenáší. Doporučuje se i používání moskytiér, nošení dlouhého oblečení a případně i vyvarování se pohybu v místech s velkým výskytem komárů.


Uveřejněno

v

od

Značky: