Zimbabwe

Povinné očkování

  • Všechny osoby, jež do Zimbabwe přijíždějí z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice se musejí podrobit očkování proti této nemoci, a to s alespoň desetidenním předstihem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odcestujete do Zimbabwe, nechte si prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – vakcinace se doporučuje všem osobám. Nakazit hepatitidou typu A se můžete po konzumaci infikované vody či jídla, a to zejména v oblastech se špatnou hygienou.
  • Hepatitida B – očkování se doporučuje všem cestovatelům, kteří se do této země vydávají na delší dobu. K nákaze může dojít třeba při pohlavním styku s infikovanou osobou či v případě zákroku ve zdravotnickém zařízení se špatnými hygienickými podmínkami.
  • Břišní tyfus – protilátky by měly dostat všechny ostoby, jež nebyli naočkovány v průběhu posledních třech let. Onemocnět břišním tyfem můžete třeba po konzumaci jídla či vody v místech se špatnou hygienou.
  • Vzteklina – očkování se doporučuje těm cestovatelům, jež v průběhu pobytu v Zimbabwe přijdou do styku se zvířaty.

Malárie

  • Malárii můžete chytit kdekoliv v Zimbabwe, a proto se doporučuje důkladná prevence. Antimalarika Chloroquine zde však nezabírají.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.